Кратки размисли за човека и характера му – поглед върху дисциплината