Tag: прочетени книги

Читателски дневник: любими цитати от прочетени книги

Както е написано в началото на страницата “Притежателят на дневника прочете …” и аз бих добавила, че много ме очароваха следните книги, от които извадих по някоя ключова дума/цитат*, който бих искала да споделя с вас. Надявам се, че ще…

Литературен дневник 2021: книгите, които прочетох

Всяка една прочетена книга носи със себе си знания, умения, опит и по този начин увеличава неимоверно безценното ни богатство. Богатство, което характеризира нашата същност, мироглед и обноски. Това, което действително ни окачествява, а не онова другото, с което просто…

Back to top