Tag: търпеливост и умереност

Кратка история на добродетелите

Завладяващи и интересни са всички текстове, свързани с историята на фундаменталните добродетели (благоразумие, справедливост, твърдост и умереност) и тяхното практическо използване, така че да изпълнят своята заветна цел – да осмислят и ощастливят човешкия живот. Съвсем наскоро се запознах и…

Back to top