Симфония на щастието от Уилям Елъри Чанинг

Да живееш щастливо с малко означава – да търсиш елегантност вместо лукс, и финес вместо поредната модна тенденция, да бъдеш достоен, а не порядъчен, и финансово независим, а не парадиращ с богатство – да учиш упорито, да мислиш спокойно, да говориш внимателно, да действаш откровено, да слушаш звездите и птиците, децата и мъдреците, с отворено сърце – да понасяш всичко с позитивна нагласа – да правиш всичко смело, да очакваш събитията – никога да не бързаш; казано накратко, да позволиш на духовното, неканеното и несъзнателното, да израснат чрез общото. Това ще бъде моята симфония.

                                                                                                                                                                                            – Уилям Елъри Чанинг

To live content with small means – to seek elegance rather than luxury, and refinement rather than fashion, to be worthy, not respectable, and wealthy, not rich – to study hard, think quietly, talk gently, act frankly, to listen to stars and birds, babes and sages, with open heart – to bear all cheerfully – do all bravely, await occasions – never hurry; in a word, to let the spiritual, unbidden and unconscious, grow up through the common. This is to be my symphony.

William Ellery Channing

Iveta Kraleva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top