Кратки размисли за човека и характера му – поглед върху дисциплината

Дисциплината е не само препоръчителна, тя е жизненоважна на всяко цивилизовано общество. В интерес на истината, природата и дисциплината са синоними – всяко едно нещо, което нарушава баланса в природата, се превръща в бедствие и без наличието на дисциплина може да достигне катастрофални размери.

Понятието “дисциплина” означава всяко обучение, което има морален характер или такова, което произвежда конкретен модел на поведение, одобрен от различните институции и общество.

На дневна база, дисциплината е начин на живот. Тя оформя характера на човек и му позволява да наблюдава и анализира своето поведение. Философските школи разпознават различни нейни форми, като обект на изтъкване в тази статия ще е самодисциплината.

Самодисциплината е директно свързана с понятията за свободата и мотивацията. Ако едно дете е мотивирано и му се дава свобода да избира, дисциплината по естествен начин става част от живота му.

В днешно време, тези понятие са кривоинтерпретирани, най-често като твърд и фиксиран набор от правила, които са налагани и трябва да бъдат следвани. Дисциплината не е термин, за който се учи само в университетите и училищата. Не е оръжие или инструмент в ръцете на възрастните, който служи за измъчване на младото поколение. Не е и средство за отстояване и налагане на авторитет. Това е мотивацията на човек да контролира себе си, емоциите и желанията си. Да ги анализира и подрежда по степен на важност.

самодисциплина, дисциплина, възпитание, характер, човек, природа, литературазамен

Всичко във Вселената следва определен ред – Слънцето изгрява от Изток и залязва на Запад, цикълът на сезоните и т.н. Ние хората не сме изключение от това правило. То съществува просто под името „дисциплина“.

Ако погледнем училището общо като институция, която налага дисциплина под формата на учебни часове, графици, почивки, униформи, състезания и т.н. още от ранна детска възраст, ще видим, че работи успешно. Както казва Адам Смит, великата тайна на възпитанието е да се насочва честолюбието към подходящите дисциплини. Когато един човек свикне да се придържа и да следва определени правила, той натрупва опит, успех и развива потенциала си. За разлика от недисциплинирания човек, който лесно се обърква и става хаотичен в своите действия, мисли и отношения с други хора. Недисциплинираността може да се проявява в неспазване на определени уговорки, забравяне на важни събития/срещи, нетактична комуникация с други хора и прочие.

Важно е да се направи уточнението, че индивидуалността е изключително нужна и ако дадено правило е в разрез с мирогледа на конкретен човек, не е нужно той да го следва неотлъчно, просто защото всички останали го правят. Разбира се, стига да не накърнява достойнството на други лица. В този контекст е редно да се спомене за „Човека-маса“ – психологическо понятие, разбирано като отличителна характеристика на съвременния „средностатистически“ човек, превърнал консуматорството в модел на съществуване.

Българският писател Димчо Дебелянов пише въздействащо стихотворение в тази област – „Прииждат, връщат се“ (1916 г.):

Dis-moi, dis-moi guerrirai-je

De ce qui est dans mon coeur…*

Francis Jammes

Прииждат, връщат се, шумят като разлените вълни

на взбунено море, пияно от несдържната си мощ –

под тежките им стъпки сякаш морната земя звъни,

тук всеки ден е ден без отдих, безсънна – всяка нощ.

Кои са те? – Безименни – и ти безимен между тях

потъваш в жалбите им глъхнали и в грубите им веселби –

и чакаш примирено празника на кървавия смях,

когато и над твоя свят съдбата мрак ще протръби.

И как е странно в грохота на тоя вихър лих,

където всички са един и всеки все пак – сам,

да си припомниш, да пришъпнеш някой плачещ стих

из кротките елегии на Francis Jammes.

* “Кажи ми, кажи ми как да се боря.

С това, което е в сърцето ми.”

Francis Jammes

Дисциплината е неизбежна, тя дава насоки и напътствия за един по-хармоничен, подреден и щастлив живот.

Като извод може да използваме изказа на Хари Труман – „Четейки за живота на големите хора, открих, че първата победа, която са спечелили е била над тях самите – самодисциплината е първото, което е дошло при тях“.

 

Източници:

Превод на статията “Short article on Discipline“;

Собствени твърдения.

Изображения:

Pixabay.com

Iveta Kraleva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top