В преследване на щастието с Шопенхауер

Германският философ Артур Шопенхауер (1788-1860) е представител на школата на кантианството (съвкупност от учения, базиращи се на трудовете на Имануел Кант), като развива допълнително философията ѝ, свързана с начина, по който интерпретираме и преживяваме нещата от живота.

Неговите 8 златни правила за щастие са насочени именно в тази посока. Те са полезни, практични и лесно приложими.

1. Избягвайте да се сравнявате с другите, за да не се окажете в капана на завистта – според Шопенхауер, завистта е негативна емоция, която не само ни отделя от щастието, но и постоянно ни кара да се чувстваме неудовлетворени от себе си, именно защото се сравняваме с другите хора и техния начин на живот. За да прекратим това свое нещастие, трябва да приемем, че всеки човек е различен, да оценим нашите индивидуални качества и да се научим да се сравняваме само и единствено със себе си (човекът, който си бил; който си сега и който можеш да станеш).

2. Не се притеснявайте от лошите резултати – друго правило на германския философ е да приемаме провала вследствие на неправилно решение, което сме взели в живота си на някакъв етап. Това е напълно нормално. Той твърди, че всеки един от нас трябва да дава най-доброто от себе си във всеки един момент. По този начин, няма причина да сме тъжни, защото винаги правим това, което можем и зависи от нас.

3. Следвайте инстинктите си – по този начин ще се опознаем много по-добре, така че нека имаме малко повече вяра в себе си и преценките, които правим.

4. Не бъдете зависими от някой друг, за да се чувствате щастливи – много е важно човек да разчита и да зависи от себе си и решенията, които взима. По този начин няма как да бъде дълго нещастен заради действията на други хора, които са извън неговия контрол на влияние. Не трябва да позволяваме друг човек да дирижира нашите емоции.

5. Не надценявайте своите желания – много е важно човек обективно да може да преценява какви умения притежава и в каква обстановка се намира. По този начин по-лесно ще може да избегне делюзионните състояния и чувството, че не е достатъчно добър. Разбира се, всички ние имаме мечти и е много важно да ги преследваме. Въпросът е да си поставяме SMART цели (специфични; измерими; постижими; реалистични и времево заложени) и да се адаптираме към собствените си възможности.

6. Контролирайте очакванията си – точно както контролираме нашите желания, така трябва да управляваме и нашите очаквания. Недейте да проектирате своите собствени преувеличени очаквания върху друг човек, защото той може да не постъпи по начина, по който на нас ни се иска. Това правило се основава на една реалистична перспектива за собствения ни живот и да знаем как да се справим с различните препятствия по най-адеквания начин.

7. Оценявайте това, което имате – и тук не става въпрос за материалните придобивки, а за това да отделяме повече време и наистина да оценяваме нашите приятели, семейство, роднини и т.н. – всички хора, с които ни е приятно да общуваме и с които взаимно си влияем положително.

8. Живейте в настоящето – много е лесно да се тръгне по краткия път към нашето минало и себеобвиненията за всичко, което не сме направили или към нашето бъдеще и всички негативни събития, които е възможно да се случат. Да се научим да се наслаждаваме на настоящето е ключът за един по-щастлив ден, месец, година … живот.

~

Източници:

Iveta Kraleva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top