Любов през вековете и поеми в лятна нощ

Само това, което е направено с любов, се запазва през вековете …

Поемите отговарят напълно на горната сентенция, не само защото се запазват във времето и предават от поколение на поколение, но и защото са толкова истински и докосващи, че не усещаш кога са те поканили на танц – танц, който те носи из годините, из емоциите и който всеки път танцуваш с наслада, вземеш ли книгата в ръце.

Нека опознаем още повече автори в тази сфера, за да видим колко вдъхновяващо е творчеството им – чрез малки откъси от най-различни поеми ще видим любовта отблизо.

A thing of beauty is a joy forever.
Its loveliness increases; it will never
pass into nothingness … ―John Keats
Красивото нещо е радост завинаги. Неговата прелест се увеличава; никога няма да изпадне в небитието … – Джон Кийтс

Сафо от Лесбос или Божествената Сафо е древногръцка поетеса. Тя е най-разпознаваема с лирическата си поезия. Според различни древни автори, темата на много от произведенията ѝ, е любовта на жената към друга жена.

лирически текстове, лирически поеми, любовни поеми, любовни стихотворение, literaturazamen.com

Sappho, fragment 155

translation by Michael R. Burch

A short revealing frock?
It’s just my luck
your lips were made to mock!

Сафо, фрагмент 155

превод от Майкъл Бърч

Прикриваща рокля?
Това е просто късметът ми
устните ти бяха направени да се подиграят!

Оскар Уайлд (Oscar Wilde) е ирлански драматург, писател и поет. Изключително популярен става със своите афоризми и анекдоти, както и с остроумния диалог, характерен за много от произведенията му – Портретът на Дориан Грей, Малкият принц и много други.

Requiescat

by Oscar Wilde

All her bright golden hair
Tarnished with rust,
She that was young and fair
Fallen to dust.

Заупокойна молитва

от Оскар Уайлд

Цялата ѝ светла златиста коса
Потъмняла в ръждив цвят,
Тя беше млада и красива
Станала на прах.

Мая Анджелоу (Maya Angelou), псевдоним на Маргарет Ани Джонсън, е видна американска поетеса, писателка, актриса и общественичка. Тя е една от забележителните фигури на движението за граждански права в средата на XX век.

лирически текстове, лирически поеми, любовни поеми, любовни стихотворение, literaturazamen.com

When you come

by Maya Angelou

When you come to me, unbidden,
Beckoning me
To long-ago rooms,
Where memories lie.

Offering me, as to a child, an attic,
Gatherings of days too few.
Baubles of stolen kisses.
Trinkets of borrowed loves.
Trunks of secret words,

I CRY.

Когато дойдеш

от Мая Анджелоу

Когато дойдеш при мен, нежелан,
Викайки ме
Към отдавнашни стаи,
където спомените лежат.

Предлагайки ми, като на дете, да се скрием на тавана,
Събирания за време, така бързо изтекло.
Украшение от откраднати целувки.
Дрънкулки от любови назаем.
Сандъци с тайни думи,

Аз ПЛАЧА.

Източници:

The Most Beautiful Poems in English Literature

Love Poems

Преводите са авторски.

Iveta Kraleva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top