Букви, Писменост, Култура – най-хубавата градация

Всяко едно дете е чувало за великите Солунски братя, Кирил и Методий, които са създали глаголицата – първата азбука, служила за писменост на старославянски език.

глаголица, кирилица, 24 май, ден на славянската писменост и култура, литература за мен
Източник: nationalgeorgraphic.bg

Азбуката кирилица, създадена на основата на тази глаголица, благодарение на активната дейност на Климент Охридски, се използва днес от над 250 милиона души.

Днес

Изключително обнадеждаващо е, че все повече хора отделят време за своето културно и нравствено развитие. По този начин всеки един от нас е активен член на обществото, в което живее и допринася за развитието на държавата и нейния облик.

Както казва Венцеслав Константинов, културата е език – таен език за споделяне на съкровени желания и мисли, за отправяне на послания, за общуване на надезиково равнище, възможност за разбиране на другия, възможност да разкриеш себе си така, че да бъдеш действително разбран – характера, духа, съдбата.

глаголица, кирилица, 24 май, ден на славянската писменост и култура, литература за мен
Източник: nsi.bg

Кирил и Методий

Пишат братчета,
сестрички
и лулички и чертички.
И накрая бързо става
буква хубава и права.
Тези буквички чудесни
са ни още неизвестни.
Ние, малките деца,
пишем още колелца.
Ние славим имената
днес на Солунските братя.
Те за нас са много мили,
че ни буквите дарили.

Младен Исаев

Iveta Kraleva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top